เลือกภาษา ::

旅游景点 :: Khamo山圣水池

Khamo山圣水池
南奔直辖县 วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:44

地址:Khamo山圣水池自古以来就认为是一个重要的地方根据传说是一个山的故事 看起来很高形状像一个倒置的锅 城市人从自古以来叫 “倒锅山” 后来被扭曲为 Khamo山和原因以被召唤它是在山顶上在土地中出现了一个池塘  这不太可能在山顶上发生水。现在Khamo山圣水池 被认为是七个圣水池之一 用于哈里蓬猜佛塔的浇水节 用个圣水池里的水与王室的水混合然后浇水佛塔  还有一个非常重要的仪式是当泰国国王登基 每次都必须把圣水池的水是圣水喷泉带进入皇家加冕仪式中 在圣水池还有另外一个信仰是禁止妇女进入圣水池区域 因为相信如果女人进入会使圣水池干燥。 旅程去Khamo山圣水池要走上楼梯多达1,749步 村民认为如果有人能走到那个山顶将有福和各种疾病都恢复健康。

 

 

地址:Ma khuea Chae镇 南奔区 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]