เลือกภาษา ::

旅游景点 :: Wiang gong Klang

Wiang gong Klang
巴桑县 วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:47

地址:华美建筑在水中在Wiang gong Klang  原来是有水环绕的寺庙 后来这条河的路径改变了流入湄平河到现在 而不是有水环绕的寺庙和以前一样 所以被废弃为一个遗弃的寺庙。 文化突出和文化价值的Wiang gong Klang 是一个神话与“雅玛黛维女王”起源有关的地方 有古代建筑风格是古迹约第一代兰纳模式和看见的古迹有一种特色的独特风格。

 

 

地址: Bo Kao家,Ban Ruen镇 巴桑县 南奔府

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]