เลือกภาษา ::

旅游景点 :: Phra That Doi Wiang寺庙

Phra That Doi Wiang寺庙
班蒂县 วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:51

历史:Phra That Doi Wiang寺庙以前叫“Doi Wiang寺庙”  靠近Mae Thi水库 和山上还有一座古老的佛塔,里面有佛陀的骨灰 有假说建于佛历1220年在雅玛黛维女王统治期  Phra That Doi Wiang是一座小的佛塔 高度约10米,方底每边约3米用砖块来做 形状像缅甸风格的佛塔。

这座寺庙还有3尊古老的佛像。第一尊是青铜佛像,降魔佛像,宽29英寸  有一个故事是曾经干旱。 村民们非常痛苦,他们带着佛像请求雨的游行后来有下雨了 村民因此联合起来给这尊佛像叫名 “雨之神”。 第二尊,宽99英寸,供奉在大寺院。第三尊,宽89英寸,供奉在丘陵。两尊都是红土在外面有抹水泥 被发现的时候并不充分,头部在土壤所以被称 “地球之神” 在山顶是供奉Doi Wiang佛塔 每年上弦月初八七月都有传统的沐浴佛塔传统。

 

 

地址:Doi Wiang家 班蒂镇 班蒂县 南奔府

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]