เลือกภาษา ::

旅游景点 :: Thachompoo 白桥

Thachompoo 白桥
夜他县 วันที่ 28 ม.ค. 2562, 09:54

历史:Thachompoo 白桥,建设始于佛历2461年完成并于佛历 2463年,具有白色弯曲的形状,是西方建筑中 被认为是历史的桥梁 这很奇怪也很挑战 是钢筋混凝土桥 一般铁路桥只用钢铁建造。因为可以更好承受振动和柔弱。但由于桥梁建成是战争的时间 因此无法找到钢铁为了建造桥梁 但通过计算和控制的优秀工作于นายพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน,让Thachompoo 白桥梁至今仍在使用中 现在已经成为一个为游客拍照的地方 可以被视为南奔的主要登记点。 也是每年2月14日 将有夫妇在Thachompoo 白桥梁参加婚姻登记婚的活动。

 

 

地址:Thachompoo家 Tha Pla Duk镇 湄它县 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]