เลือกภาษา ::

旅游景点 :: 班老帕亚赵大考寺

班老帕亚赵大考寺
巴桑县 วันที่ 23 มี.ค. 2562, 11:41

背景:在佛陀统治期间,门纳柯栅布踏佛陀在世时周游各方,传播教义,英神和众神都追随出游取经,到达宗通山和氝山(目前的清迈宗通县)后,一路来到栖息地谋生,罗涡人民预测这里以后将成为繁荣的佛教新城市,佛陀下榻的附近被称为哈利奔猜,当时有一个叫孟尕布的罗涡人正在务农,看到佛陀来后害怕,于是站起来逃跑,当罗涡孟尕布知道是门纳柯栅布踏佛陀来授经,于是又回到原来的地方,孟尕布回来后附近的民众都知道了佛陀的消息,纷纷结伴来听课,佛陀净化了孟尕布和当地民众的心灵,佛陀还建造了佛像,直到那里的人都信奉了佛教,那里的族长请佛陀赐头发供奉,让子孙后代朝拜。

 

与孟尕布一起的一部分和当地的富人合伙一起开挖和用大型砖头建造隧道,并把佛陀的头发放入尖顶带脚的玻璃圆盒,并放入黄金、银箔,一起放入隧道,在三面铺上金银财帛,与此同时那里的族长和民众也将各种贵重物品放入隧道,供奉给佛陀,并用金银财帛封闭隧道,最后封以岩石,防止恶人破坏和偷窃,后来纳迦看到隧道里的佛陀头发,担心被人破坏,因此到地下层用大岩石在隧道口在做一道防护。

 

末旦占维女王让第一个儿子(哈利奔猜继位统治者)恭请佛陀到建造的洞里,并让门纳柯栅布踏佛陀(佛陀创造者)供奉,贡品有玻璃、戒指、金、银、银花、大象、马、牛和水牛画像(金)拳头大、银托盘,全部一马车贡品,一切都办好之后,末旦占维女王和门纳柯栅布踏佛陀勋爵一致认为应该建造佛像作为标志和让那时候的人们供奉祈福,延续佛教。

肯塌卡知道末旦占维女王和她两个儿子的意愿后,非常认同也很乐意建造佛像,于是邀请村民来一起建造,由末旦占维女王和她两个勋爵儿子担任施工监理,并捐赠建造佛像用的砖,佛像贴的金箔比较多,由门纳柯栅布踏勋爵亲自监工,同时村民也一起帮助建造。

大佛像盘腿而坐,宽13肘,高18肘,覆盖在隧道(上述隧道在目前佛像的地下),佛像建到颈部时,起初施工人员的意见都是一致的,但面对佛头时大家的头像却不一致,要哪种佛像才能完美结合,而且没有师傅能做佛面,而且是很难制作,英神知道这些不同的意见后,认为不好并向人类世界祈福,需要请白衣修行者来改造佛像,那时候还没有人知道白衣修行者的来历,到施工现场后,白衣修行者亲自造好佛面后,佛像的面部很精美,但眼珠还缺乏光彩,于是第二天白衣修行者带来绿色的玛瑙(来自英神土地上的祖母绿佛像)。

由两颗翡翠组成佛眼,安装好后看起来非常精美,吸引人们前来供奉,同时又建一条覆盖佛像的隧道。

因此当地的村民将这座佛像称为“绿眼佛像”或皇室称为“绿眼睛佛像”,这座佛像始建于佛历1235年上半月第八日,于佛历1235年下半月第五日建成,建成后开会讨论庆祝佛像建成,由末旦占维女王两个勋爵主持庆典,放烟火庆祝,有大量的佛教徒来供奉,后又进行扩建名为“绿眼佛像寺”,并成为那个时期最繁荣的寺庙,后来一直延续着繁荣。

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]