เลือกภาษา ::

南奔府新闻

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 ก.ค. 2567, 14:59

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสั...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 ก.ค. 2567, 14:58

                วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 มิ.ย. 2567, 14:47

                จังหวัดลำพูน จัดโครงการคลินิก...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 14 มิ.ย. 2567, 15:22

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชก...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 13 มิ.ย. 2567, 13:33

              วันนี้ 13 มิ.ย. 67 เวลา 09.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจัง...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 13 มิ.ย. 2567, 10:17

                วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2567, 10:53

               วันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายเศรษฐา ทว...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2567, 10:48

                วันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายเศร...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2567, 10:45

(8 มิถุนายน 2567) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาที่ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลําพูน อ.เมือ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2567, 10:43

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หริภุญไชย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจัง...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2567, 10:40

บ่ายวันนี้ (8 มิถุนายน 2567)ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2567, 16:13

                วันนี้ (6 มิ.ย.67) เวลา 09.00...

继续阅读

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]