เลือกภาษา ::

ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง (รหัสโอทอป 51010008327092)
产品类型 : อาหาร

ราคา: 350 บาท/กล่อง

细节

รายละเอียดของร้านค้า

商店名称 : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่

地址 : 198 บ้านไร่ หมู่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150

电话号码 : 08-9755-6491, 0-5354-1112

电子邮件 : [email protected]

商店的其他产品 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่
产品类型 : อาหาร

ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง

ราคา 359 บาท/กล่อง.

产品类型 : อาหาร

ลำไยอบแห้งสีทอง

ราคา 350 บาท/กล่อง.

产品类型 : อาหาร

数量进入网站的人

0 0 0 1 3 0 0 8 8

今天

数量

53

这星期

数量

808

这月

数量

4458

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]