เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประกาศจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัด

วันที่ 20 ม.ค. 2565, 20:02

数量进入网站的人

0 0 0 1 0 9 7 5 8

今天

数量

102

这星期

数量

707

这月

数量

4098

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]