เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 สปอต และชุดจิตอาสา จำนวน 2 สปอต

วันที่ 27 ม.ค. 2565, 10:07

数量进入网站的人

0 0 0 1 0 9 7 5 7

今天

数量

101

这星期

数量

708

这月

数量

4099

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]