เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน (เผยแพร่รายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านชีวิตใหม่)

วันที่ 1 ธ.ค. 2564, 15:40 [ จำนวนคนเข้าดู 927 ]

数量进入网站的人

0 0 0 0 7 9 2 5 9

今天

数量

32

这星期

数量

335

这月

数量

1921

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]