เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: ร่าง ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดลำพูน ต.ศรีบีวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 1 แห่ง

วันที่ 25 ก.พ. 2565, 20:15 [ จำนวนคนเข้าดู 611 ]

数量进入网站的人

0 0 0 0 7 9 5 2 9

今天

数量

23

这星期

数量

517

这月

数量

2111

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]