เลือกภาษา ::

วันศุกร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายวรยุทธ เนาวรัตน์

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์ 09:00 น. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะในการตรวจเยี่ยม โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง" (เครือข่ายอารยธรรมลุ่มน้ำลี้) โรงเรียนวัดวังหลวง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สพป.ลพ เขต 2/(การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง)
17:30 น. ประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเมืองหละปูน"  ครั้งที่ 2 สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ศูนย์ OTOP ตำบลเวียงยอง) ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน พช/(การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย)
พิมพ์

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 7 3 7 6 8

วันนี้

จำนวน

2

สัปดาห์นี้

จำนวน

436

เดือนนี้

จำนวน

2034

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]