เลือกภาษา ::

วันศุกร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ 10:00 น. ร่วมต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ และเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน “4 Pillars 4 เสา เราไม่ทิ้งกัน” ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สสจ.//(การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง)
17:30 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเทศบาลต๋ามประทีป ส่องไฟ วิถี 3 ไต เฮือนข้าวจ้าว อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ท่องเที่ยวและกีฬา//(การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง)
พิมพ์

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 7 3 7 7 0

วันนี้

จำนวน

4

สัปดาห์นี้

จำนวน

435

เดือนนี้

จำนวน

2029

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]