เลือกภาษา ::

วันอาทิตย์ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายโยธิน ประสงค์ความดี

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายโยธิน ประสงค์ความดี 08:30 น. ประธานในพิธีเปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาประชาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด "บ้านแป้นเกมส์" ประจำปี 2567 สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน
12:30 น. ประธานพิธีทำบุญครบรอบมรณะกาล 47 ปี และเปลี่ยนผ้าครองสรีระร่างครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผวจ.ลพ. มอบหมาย/การแต่งกาย ชุดสุภาพ/ชุดพื้นเมืองโทนสีขาว
พิมพ์

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 6 6 9 1 7

วันนี้

จำนวน

106

สัปดาห์นี้

จำนวน

964

เดือนนี้

จำนวน

4704

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]