เลือกภาษา ::

วันศุกร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายบุญส่ง ไชยมณี

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายบุญส่ง ไชยมณี 09:00 น. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" (เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้) โรงเรียนวัดวังหลวง ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง สพป.ลพ.เขต 2 (แต่งกาย : ชุดพื้นเมือง)
13:00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) ตรวจเยี่ยมพื้นที่และรับฟังยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน Lumphun ...Move On สี่เสาเราไม่ทิ้งกัน รพ.สต.หนองหลุม ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน สสจ.
พิมพ์

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 7 3 7 6 9

วันนี้

จำนวน

3

สัปดาห์นี้

จำนวน

436

เดือนนี้

จำนวน

2035

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]