เลือกภาษา ::

Lamphun

Lamphun

          Lamphun Province, which is originally known as Mueang Hariphunchai, is an ancient city, over 1,343 years old. According to The Chronicle of Yonok, there is a story of how Mueang Hariphunchai was found by Wasuthep the Hermit, who gathered Mengkabut People, or Mon People, together and built this town in an area between two rivers, namely, Guang River and Ping River. After the town was built, he sent the envoy to invite a princess of Mueang Lawo “Prince Cham Thewi” to become the first queen and ruler of Mueang Hariphunchai. Her lineage ruled over this town for many generations, until the reign of Phraya Yiba, the town was lost to King Mengrai the Great, a great king who gathered various states of the North into Lanna Kingdom....

Area

4,506

Square km
Population

405,918

person
Density

90.08

person/Square km

Activity news

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 16 พ.ย. 2563, 16:43

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันว...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 16 พ.ย. 2563, 16:42

"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" จังหวัดลำพูน จัดพิธีน้อมรำลึกในหลวง ร.9

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 23 ต.ค. 2563, 15:19

ผู้ว่าฯลำพูน นำประชาชนจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read More

Provincial news

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 26 พ.ย. 2563, 15:03

จังหวัดลำพูนต่อยอดการดำเนินโครงการ ก่อสร้างฝายพัชรธรรม ฟื้นฟู จิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ในพื้นที่ ตำบลต้นธง และตำบลเวียงยอง อ.เมืองลำพูน ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน เมื่อวันที่ : 26 พ.ย. 2563...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 พ.ย. 2563, 16:45

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีเปิดอาคาร "โสภณวชิรธรรมานุสรณ์" โรงพยาบาลป่าซาง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 6 พ.ย. 2563, 16:37

รัฐบาลเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ ไปจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 พ.ย. 2563, 15:03

พ่อเมืองลำพูน เชิญชวนเที่ยวงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 พ.ย. 2563, 16:44

“ไก่แก้วสะหลี เทิดทูนพระบารมี พระนางจาม เทวีแห่งหริภุญชัย 1,400 ปี”

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 พ.ย. 2563, 16:37

เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ลำพูน

Read More

Video of Lamphun Province

มหัศจรรย์ลำพูน ประเพณีสลากย้อม

เที่ยวอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน

View Video

งานโคมแสนดวงจังหวัดลำพูน

View Video

มหัศจรรย์ลำพูน อำเภอทุ่งหัวช้าง

View Video

มหัศจรรย์ลำพูน ประเพณีสลากย้อม

View Video

Tender News

Read all tender news

Publication

Official Document

ประชาชนที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน จะติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง?

สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน เมนูคุยกับจังหวัด -> ร้องเรียน ร้องทุกข์ และอีกช่องทางหนึ่งก็คือ ร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด

ไปยังหน้าติดต่อร้องเรียน

Total visits to the site

0 0 0 0 3 2 5 6 9

Today

Total

11

The week

Total

234

This month

Total

1332

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]