เลือกภาษา ::

จังหวัดลำพูน

Lamphun

       จังหวัดลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือ ชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวม แว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมืองลำพูน ถึงแม้ว่า จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความส...

พื้นที่

4,506

ตร.กม
ประชากร

405,918

คน
ความหนาแน่น

90.08

คน/ตร.กม

ข่าวกิจกรรมสำคัญของจังหวัด

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 18 มี.ค. 2567, 16:10

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะชาวลำพูน เยี่ยมเยือนผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายผ้าฝ้ายสำเร็จรูป พร้อมยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ดันสินค้าท้องถิ่นไทยเจาะตลาดสากล

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 21 ก.พ. 2567, 15:56

จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ให้กับโรงเรียนในพื้น...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 31 ม.ค. 2567, 16:39

จ.ลำพูน จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พ.ศ.2567

อ่านต่อ

ข่าวสารจังหวัด

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 21 ก.พ. 2567, 16:02

ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดลำพูน มอบนโยบายและติดตามการทำงาน ย้ำ ให้คนมหาดไทยตั้งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 21 ก.พ. 2567, 16:00

จังหวัดลำพูน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อออกให้บริการประชาชน ผู้ว่าฯ ย้ำ ขอให้ร่วมกันการงดเผาเพื่อลดหมอกควั

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 31 ม.ค. 2567, 15:41

นายกเศรษฐา โพสข้อความลงเฟซบุ๊ก ชูใจคนทำผ้าลำพูน ให้สร้างสรรค์ผ้าไทยใส่ให้สนุกกับภูมิปัญญาผ้าจังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 เม.ย. 2567, 07:57

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2566

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มี.ค. 2567, 16:13

จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 มี.ค. 2567, 11:56

ลำพูนเปิดตัวชุด Soft Power “น้องงัวน้อย หละปูน” ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น

อ่านต่อ

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

"เพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง" สป.มท. ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดทำ

"เพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง" สป.มท. ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดทำ

ดูวีดีโอ

จังหวัดลำพูน เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บน ความพอเพียง พ.ศ.2566-2570

ดูวีดีโอ

ประเพณีฉลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก

ดูวีดีโอ

ข่าวประกวดราคา

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

เอกสารราชการ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 6 7 5 5 0

วันนี้

จำนวน

58

สัปดาห์นี้

จำนวน

1191

เดือนนี้

จำนวน

4974

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]