เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: ประกาศการขายทอดตลาด ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัว (ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด)

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:57 [ จำนวนคนเข้าดู 514 ]

Total visits to the site

0 0 0 0 3 6 4 7 7

Today

Total

21

The week

Total

241

This month

Total

981

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]