เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: ประกาศการขายทอดตลาด ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัว (ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด)

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:57 [ จำนวนคนเข้าดู 515 ]

数量进入网站的人

0 0 0 0 3 6 4 7 7

今天

数量

21

这星期

数量

241

这月

数量

980

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]