เลือกภาษา ::

สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอเมืองลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนานตั้งอดีตนับ...

อ่านต่อ
อำเภอเมืองลำพูน
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตำบลในเมือง บริเวณด้านหลังตลาดหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดลำพูนป...

อ่านต่อ
อำเภอเมืองลำพูน
วัดจามเทวี

วัดจามเทวี หรือที่ ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดกู่กุด ตั้งอยู่บนถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นวัดเก่าแก่ท...

อ่านต่อ
อำเภอเมืองลำพูน
กู่ช้างกู่ม้า

ประวัติ : กู่ช้าง กู่ม้า เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่คู่กัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งที่ชาวลำพูนให้...

อ่านต่อ
อำเภอเมืองลำพูน
วัดมหาวัน

ประวัติ : วัดมหาวัน (มหาวันวนาราม) เป็นพระอารามหลวงของพระนางจามเทวี เจดีย์วัดมหาวันเป็นที่บรรจุพระรอดลำพูน 1 ใน 5 พระเคร...

อ่านต่อ
อำเภอเมืองลำพูน
วัดดอยติ

ประวัติ : วัดดอยติ สร้างเมื่อ พ.ศ.2025 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ พ.ศ. 2125 ประวัติวัดแจ้งว่าได้รับวิสุงคามสีมา ประมา...

อ่านต่อ
อำเภอเมืองลำพูน
วัดพระยืน

ประวัติ : วัดพระยืนในอดีตเคยรุ่งเรืองมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเมืองหริภุญชัย ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านพระยืน ห...

อ่านต่อ
อำเภอเมืองลำพูน
วัดพระคงฤาษี

ประวัติ : วัดพระคงฤาษี  หรือวัดอนันทราม ตั้งอยู่ ต.ในเมือง เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีครองเมืองหริภุญชัย...

อ่านต่อ
อำเภอเมืองลำพูน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

ประวัติ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ได้มาจากวัดสำคัญและ...

อ่านต่อ
อำเภอเมืองลำพูน
วัดสันป่ายางหลวง

ประวัติ :เป็นวัดที่มีความสวยงามโดยเฉพาะวิหารได้ติดอันดับ 1 ใน 10 วิหารสวยของประเทศไทยอีกด้วย พระวิหารพระเขียวโขง สร้างเม...

อ่านต่อ
อำเภอเมืองลำพูน
พิพิธภัณฑ์วัดต้นแก้ว

ประวัติ : พิพิธภัณฑ์วัดต้นแก้ว หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านชาวยอง ก่อตั้งโดยพระครูไพศาลธีรคุณเจ้าอาวาสวัดต้นแก้ว เมื่อปีพ.ศ. 2530...

อ่านต่อ
อำเภอเมืองลำพูน
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง

ประวัติ : พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง ตั้งอยู่ในเมืองลำพูน ด้านหลังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย โดยใช้พื้นที่ของคุ้มเจ้าราชส...

อ่านต่อ
อำเภอเมืองลำพูน
ขัวมุงท่าสิงห์และชุมชนเวียงยอง

ประวัติ : “ขัวมุงท่าสิงห์” หรือ สะพานมีหลังคา หลายแห่งในภาคเหนือมักสร้างใกล้วัดหรือในชุมชน ดังนั้น “ขั...

อ่านต่อ
อำเภอเมืองลำพูน
บ่อน้ำทิพย์ ดอยขะม้อ

ประวัติ : ดอยขะม้อ เป็นภูเขาอยู่ลูกหนึ่งลักษณะสูงชันมาก รูปร่างเหมือนหม้อคว่ำ ชาวเมืองเรียกกันมาแต่โบราณว่า “ดอยคว...

อ่านต่อ
อำเภอป่าซาง
วัดพระพุทธบาทตากผ้า

ประวัติ : วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตั้งอยู่ระหว่างดอยม่อนช้างกับดอยเครือ นับถือกันว่าเป็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าที่มาประทับไว...

อ่านต่อ
อำเภอป่าซาง
วัดเกาะกลาง

ประวัติ : วัดเกาะกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อคาว ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง ห่างจากแม่น้ำปิงไป ทางตะวันออกประมาณ 500 เมตร ชื่อ...

อ่านต่อ
อำเภอป่าซาง
หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านดอนหลวง

ประวัติ : บ้านดอนหลวงเป็นแหล่งผลิตงานหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือรายใหญ่และเป็นที่รู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ที่ตั้งอยู่ใ...

อ่านต่อ
อำเภอป่าซาง
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองเงือก

ประวัติ : ชาวหนองเงือกมีบรรพบุรุษเป็นชาวยอง จากแคว้นสิบสองปันนา อพยพมาตั้งถิ่นฐานในที่ราบลุ่มแม่น้ำทา อำเภอป่าซาง ในช่วง...

อ่านต่อ
อำเภอป่าซาง
อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน

ประวัติ : อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าซางไปตามทางหลวงหมายเลข 106 ประมาณ 13 ก...

อ่านต่อ
อำเภอบ้านธิ
วัดศรีดอนชัย

ประวัติ : บ้านศรีดอนชัยมีประวัติการตั้งถิ่นฐานมาประมาณ ปี พ.ศ. 2349 เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กมีครัวเรือน จำนวน 15 –30 ค...

อ่านต่อ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]