เลือกภาษา ::

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 18:20

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง

ดูวีดีโอ

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 18:18

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.เมือง

ดูวีดีโอ

วันที่ 26 พ.ค. 2563, 10:25

ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา

ดูวีดีโอ

วันที่ 26 พ.ค. 2563, 10:24

ชีวิตวิถีใหม่ ชุดที่ 1 โลกใหม่

ดูวีดีโอ

วันที่ 13 เม.ย. 2563, 18:21

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.ลี้

ดูวีดีโอ

วันที่ 14 ก.พ. 2563, 16:00

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 21 ม.ค. 2563, 10:42

อำเภอแม่ทา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสุดคลาสสิก

ดูวีดีโอ

วันที่ 27 ธ.ค. 2562, 10:15

อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน แหล่งวัฒนธรรมชาวไทลื้อ

ดูวีดีโอ

วันที่ 3 ธ.ค. 2562, 15:21

มหัศจรรย์ ผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 9 ก.ย. 2562, 14:29

ลำพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน No Foam No Plastic No Straw (3นาที)

ดูวีดีโอ

วันที่ 6 ก.ย. 2562, 12:07

ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง : EP07 - ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 7 ก.ย. 2562, 20:50

ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง : EP08 - ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

ดูวีดีโอ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 6 5 6 7

วันนี้

จำนวน

7

สัปดาห์นี้

จำนวน

198

เดือนนี้

จำนวน

1103

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]