เลือกภาษา ::
ลำพูน จัดพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 2 เม.ย. 2566, 20:35

               จังหวัดลำพูน จัดพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
               วันนี้ (2 เมษายน 2566) เวลา 13.30 น. ที่วัดพระเจ้าตนหลวง ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 โดยมีพระครูวิบูลเจติยาทร เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนเข้าร่วมพิธี 
                นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดได้ร่วมกันจัดพิธีบรรพชาสามเณร ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา ฝึกฝนอบรมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามีจิตสำนึกในคุณงามความดี เป็นคนดี ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมหลักสูตรศาสนศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้นของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ พ.ศ.2539 เป็นหลักในการดำเนินการ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเอง ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯจำนวนทั้งสิ้น 41 คน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 2 - 23 เมษายน 2566 รวมระยะเวลา 20 วัน
                การจัดพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายนฯ ณ วัดพระเจ้าตนหลวง  ในครั้งนี้ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระครูมหาพุทธาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าตนหลวง ทั้งในด้านสถานที่ ด้านการจัดการศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมรวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดียิ่ง

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 9 9 2 2

今天

数量

2

这星期

数量

856

这月

数量

4367

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]