เลือกภาษา ::

รายละเอียด

Lamphun town is relatively small, quiet. There is no tall buildings, mostly are three and four commercial buildings alternating with older buildings over 50 years old and wooden row houses with terracotta tile roof.  The main road is Rat Uthit road which continues from Chiang Mai - Saraphi - Umong - Lamphun roads.  From there will enter the zone of old city wall with two main roads parallel to each other. That are Inthayongyot  road and road around the city inside and outside which paralleling to Kuang River. Tourism in downtown Lamphun is the main attraction of many temples which mostly built according to the traditional Lanna style.

คำขวัญอำเภอ บรมธาตุคู่แคว้นโบราณ ผสานอุตสาหกรรมนำสมัย พระรอดเลื่องชื่อลำไยลือไกล ชนน้ำใจงามนามเมืองลำพูน

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ 200 ม.3 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5351-1026, 0-5351-1085

เนื้อที่/พื้นที่ 485.60 ตร.กม.

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส,ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ของทุกปี ปริมาณน้ำฝน 103.25 มิลลิเมตร,ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของทุกปี อุณ

สถานที่ท่องเที่ยว Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District วัด

วันที่ 15 มี.ค. 2562, 18:47

Wat Phra That Hariphunchai Woramahavihan

History: It is a royal monastery, Woramahavihan built in the 17th Buddhist century during the reign of King Arthitayarat, the King Hariphunchai 33. Initially,...

ดูรายละเอียด
Mueang Lamphun District ประวัติศาสตร์

วันที่ 15 มี.ค. 2562, 18:47

Cham Thewi Monument

History: Mention of Lamphun Province, after paying worship to Phra That Hariphunchai Temple, to pay homage to Cham Thewi Monument is a must. Located in the city...

ดูรายละเอียด
Mueang Lamphun District วัด

วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:33

Wat Cham Devi

History: Wat Cham Thewi, originally called Wat Ku Kut was established by Queen Cham Thewi, the first Queen Regnant of  Kingdom of Haripunchai in the 13th B...

ดูรายละเอียด
Mueang Lamphun District โบราณสถาน

วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:34

Ku Chang-Ku Maa

History: Ku Chang, local Lamphun people called Godfather Ku Chang. The sacred place contains the elephant remains. The majestic elephant of Queen Cham Thewi, th...

ดูรายละเอียด
เทสกาลงานประเพณี Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District

วันที่ 6 พ.ย. 2561, 15:34

ดูรายละเอียด
Mueang Lamphun District

วันที่ 6 พ.ย. 2561, 17:10

ดูรายละเอียด
Mueang Lamphun District

วันที่ 6 พ.ย. 2561, 17:16

ดูรายละเอียด
Mueang Lamphun District

วันที่ 6 พ.ย. 2561, 15:40

ดูรายละเอียด

Hand-woven cotton

1500 บาท/ผืน.

บาท/ชิ้น.

บาท/ชิ้น.

บาท/ชิ้น.

บาท/ชิ้น.

บาท/ชิ้น.

บาท/ชิ้น.

บาท/ชิ้น.

บาท/ชิ้น.

บาท/ชิ้น.

บาท/ชิ้น.

บาท/ชิ้น.

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]