เลือกภาษา ::
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 7 ต.ค. 2565, 12:18

               วันที่ 6 ตุลาคม 2565  ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  นายสันติธร ยิ้มละมัย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลำพูน  เป็นประธานเชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมี ผู้แทนจากอำเภอลี้  อำเภอทุ่งหัวช้าง  อำเภอเวียงหนองล่อง และอำเภอป่าซาง เข้ารับมอบ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญและกำลังใจในเบื้องต้น  มี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน  นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน  ​หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี ซึ่งจังหวัดลำพูนได้รับผลกระทบจากร่องความกดอากาศต่ำจากประเทศจีน ส่งผลให้บางพื้นที่ในจังหวัดลำพูนเกิดสถานการณ์อุทกภัย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย ราษฎรขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคส่งผลในการดำรงชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก

                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย จึงได้พระราชทานถุงยังชีพ ผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่ อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอเวียงหนองล่องและอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 1,000 ชุด ประกอบด้วย อำเภอลี้ 350 ชุด อำเภอทุ่งหัวช้าง 80 ชุด อำเภอเวียงหนองล่อง 290 ชุด และอำเภอป่าซาง 280 ชุด และมอบหมายให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรในวันนี้ 

                โอกาสนี้ ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลำพูน ได้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านศรีวิไล ต.ลี้ อ.ลี้  ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 ชุด และบ้านบ้านจี้ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จำนวน 5 ชุด ทั้งนี้ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:00

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลำพูน เดินทางมาถึง องค์การบริหารส่วนจัง...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 7 9 7 5

Today

Total

15

The week

Total

848

This month

Total

3213

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]