เลือกภาษา ::
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 7 ต.ค. 2565, 12:18

               วันที่ 6 ตุลาคม 2565  ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  นายสันติธร ยิ้มละมัย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลำพูน  เป็นประธานเชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมี ผู้แทนจากอำเภอลี้  อำเภอทุ่งหัวช้าง  อำเภอเวียงหนองล่อง และอำเภอป่าซาง เข้ารับมอบ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญและกำลังใจในเบื้องต้น  มี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน  นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน  ​หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี ซึ่งจังหวัดลำพูนได้รับผลกระทบจากร่องความกดอากาศต่ำจากประเทศจีน ส่งผลให้บางพื้นที่ในจังหวัดลำพูนเกิดสถานการณ์อุทกภัย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย ราษฎรขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคส่งผลในการดำรงชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก

                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย จึงได้พระราชทานถุงยังชีพ ผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่ อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอเวียงหนองล่องและอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 1,000 ชุด ประกอบด้วย อำเภอลี้ 350 ชุด อำเภอทุ่งหัวช้าง 80 ชุด อำเภอเวียงหนองล่อง 290 ชุด และอำเภอป่าซาง 280 ชุด และมอบหมายให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรในวันนี้ 

                โอกาสนี้ ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลำพูน ได้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านศรีวิไล ต.ลี้ อ.ลี้  ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 ชุด และบ้านบ้านจี้ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จำนวน 5 ชุด ทั้งนี้ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:12

               ลำพูน พบจุดความร้อนมากขึ้น คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:08

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหา...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:07

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูป...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 21 มี.ค. 2566, 16:05

                 วันนี้ (21 มีนาคม 2566) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพู...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 0 9 8 7

今天

数量

15

这星期

数量

929

这月

数量

4262

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]