เลือกภาษา ::
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 8 ธ.ค. 2565, 19:34

               วันนี้ (8 ธันวาคม 2565) เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชน ต้อนรับ
                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ทั้งหมด 4,505 ตร.กม. หรือประมาณ 2,815,675 ไร่ มีเขตการปกครอง 8 อำเภอ 51 ตำบล 577 หมู่บ้าน ประชากร 405,075 คน อาชีพหลัก ประกอบอาชีพการเกษตร ทำนาข้าว สวนลำไย ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบหุบเขา และพื้นที่ภูเขามีที่ราบอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือลักษณะภูมิอากาศตามตำแหน่งที่ตั้ง อยู่ในเขตร้อนที่ค่อนไปทางเขตอากาศอบอุ่น ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้ ประชาชนขาดแคลนเครื่องกันหนาว และได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น จากการสำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวในห้วงปี 2565-2566 พบว่า จังหวัดลำพูนมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กไร้อุปการะ คนพิการทุพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย จำนวน 22,135 คน จังหวัดลำพูนได้รับการจัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2,500 ผืน และวันนี้มีผู้มารับมอบ ผ้าห่มและสิ่งของพระราชทาน จำนวน 108 คน ประกอบด้วย นายอำเภอ 8 คน ราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง 100 คน
               ทั้งนี้ ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย พระราชทานผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยจังหวัดลำพูน จะได้บูรณาการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิการกุศลต่างๆ ช่วยเหลือประชาชนต่อไป

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 3 มี.ค. 2566, 08:56

               วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น....

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 9 7 5 8

Today

Total

102

The week

Total

707

This month

Total

4098

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]