เลือกภาษา ::
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 8 ธ.ค. 2565, 19:34

               วันนี้ (8 ธันวาคม 2565) เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชน ต้อนรับ
                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ทั้งหมด 4,505 ตร.กม. หรือประมาณ 2,815,675 ไร่ มีเขตการปกครอง 8 อำเภอ 51 ตำบล 577 หมู่บ้าน ประชากร 405,075 คน อาชีพหลัก ประกอบอาชีพการเกษตร ทำนาข้าว สวนลำไย ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบหุบเขา และพื้นที่ภูเขามีที่ราบอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือลักษณะภูมิอากาศตามตำแหน่งที่ตั้ง อยู่ในเขตร้อนที่ค่อนไปทางเขตอากาศอบอุ่น ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้ ประชาชนขาดแคลนเครื่องกันหนาว และได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น จากการสำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวในห้วงปี 2565-2566 พบว่า จังหวัดลำพูนมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กไร้อุปการะ คนพิการทุพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย จำนวน 22,135 คน จังหวัดลำพูนได้รับการจัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2,500 ผืน และวันนี้มีผู้มารับมอบ ผ้าห่มและสิ่งของพระราชทาน จำนวน 108 คน ประกอบด้วย นายอำเภอ 8 คน ราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง 100 คน
               ทั้งนี้ ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย พระราชทานผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยจังหวัดลำพูน จะได้บูรณาการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิการกุศลต่างๆ ช่วยเหลือประชาชนต่อไป

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:00

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลำพูน เดินทางมาถึง องค์การบริหารส่วนจัง...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 1 8 0 2 3

วันนี้

จำนวน

63

สัปดาห์นี้

จำนวน

863

เดือนนี้

จำนวน

3218

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]