เลือกภาษา ::

Activity news

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 23 พ.ย. 2566, 14:12

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ลำพูน ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ให้บริการด้าน...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 14 พ.ย. 2566, 12:45

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชก...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 10 พ.ย. 2566, 14:54

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2566) เวลา 16.00 น. ที่วัดประตูป่า ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 25 ต.ค. 2566, 15:07

วันนี้ (25 ตุลาคม 2566) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนบ้านห้วยไซ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจ...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2566, 16:30

         วันนี้ (23 ตุลาคม 2566) เวลา 10.00 น. ที่วัดหนองช้างคืน นายสันติธร ยิ้ม...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2566, 16:29

        วันนี้ ( 23 ตุลาคม 2566) เวลา 08.00 น. ที่ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบา...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 13 ต.ค. 2566, 16:54

          วันนี้ (13 ตุลาคม 2566) เวลา 15.00 น. ที่บริเวณท่าน้ำหน้าวัดพระธา...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 13 ต.ค. 2566, 16:53

        วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 09.45 น. ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 9 ต.ค. 2566, 15:09

         วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาการเปรียญ วัดพระพุทธบาทตากผ้า...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 9 ต.ค. 2566, 11:21

         วันนี้ (8 ตุลาคม 2566) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 4 7 5 0 3

Today

Total

42

The week

Total

1728

This month

Total

13776

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]