เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ ๑ (พนักงานราชการ สังกัด สำนักงานจังหวัดลำพูน)

วันที่ 30 ธ.ค. 2563, 20:39

Total visits to the site

0 0 0 0 5 8 0 0 0

Today

Total

11

The week

Total

639

This month

Total

2970

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]