เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ ๑ (พนักงานราชการ สังกัด สำนักงานจังหวัดลำพูน)

วันที่ 30 ธ.ค. 2563, 20:39

数量进入网站的人

0 0 0 0 5 8 0 0 0

今天

数量

11

这星期

数量

638

这月

数量

2970

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]