เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ยกเลิกระบบโทรศัพท์แบบสายตรง (Direct Inward Dialing : DID)

วันที่ 27 เม.ย. 2564, 14:17

Total visits to the site

0 0 0 0 4 6 7 2 2

Today

Total

3

The week

Total

328

This month

Total

1668

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]