เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ยกเลิกระบบโทรศัพท์แบบสายตรง (Direct Inward Dialing : DID)

วันที่ 27 เม.ย. 2564, 14:17

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 9 3 0 5

วันนี้

จำนวน

4

สัปดาห์นี้

จำนวน

261

เดือนนี้

จำนวน

1302

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]