เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ยกเลิกระบบโทรศัพท์แบบสายตรง (Direct Inward Dialing : DID)

วันที่ 27 เม.ย. 2564, 14:17

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 8 2 8 9 3

วันนี้

จำนวน

8

สัปดาห์นี้

จำนวน

426

เดือนนี้

จำนวน

2266

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]