เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ยกเลิกระบบโทรศัพท์แบบสายตรง (Direct Inward Dialing : DID)

วันที่ 27 เม.ย. 2564, 14:17

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 4 3 4 5 6

วันนี้

จำนวน

24

สัปดาห์นี้

จำนวน

338

เดือนนี้

จำนวน

1236

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]