เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะหรือสิ่งปฎิกูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เทศบาลตำบลหนองช้างคืน

วันที่ 9 พ.ย. 2564, 15:16 [ จำนวนคนเข้าดู 812 ]

Total visits to the site

0 0 0 0 7 6 9 9 2

Today

Total

0

The week

Total

363

This month

Total

2110

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]