เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะหรือสิ่งปฎิกูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เทศบาลตำบลหนองช้างคืน

วันที่ 9 พ.ย. 2564, 15:16 [ จำนวนคนเข้าดู 681 ]

数量进入网站的人

0 0 0 0 7 3 7 6 8

今天

数量

2

这星期

数量

436

这月

数量

2034

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]