เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

วันที่ 17 มิ.ย. 2556, 09:18 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ (รพ.ลำพูน)

วันที่ 17 มิ.ย. 2556, 08:47 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 13 ประเภท (รพ.ลำพูน)

วันที่ 14 มิ.ย. 2556, 09:07 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

สอบราคาจ้างก่อสร้างรวม 6 โครงการ

วันที่ 13 มิ.ย. 2556, 07:48 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

สอบราคาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ(ทต.ศรีเตี้ย)

วันที่ 13 มิ.ย. 2556, 04:38 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำ(ทต.เหมืองจี้)

วันที่ 13 มิ.ย. 2556, 03:57 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ฯ (ทต.ริมปิง)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]