เลือกภาษา ::
Mueang Lamphun District วันที่ 13 พ.ย. 2561, 15:00

Restaurant by District

Tourist Attraction

Li District
Mae Tha District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District

Accommodation

Mueang Lamphun District
Pa Sang District
Mueang Lamphun District
Mae Tha District
Recommended Restaurant
Pa Sang District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District

Total visits to the site

0 0 0 0 7 9 3 9 6

Today

Total

116

The week

Total

401

This month

Total

1991

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]