เลือกภาษา ::

Attractions :: Maha Wat

Maha Wat
Mueang Lamphun District วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:35

History: Wat Mahawan or at that time called Wat Mahawaram, built around 1,200 in the Buddhist century . It is important as one of the four temples that were built during the reign of Queen Cham Thewi, the Queen Regant of  Kingdom of Haripunchai. Wat Mahawan had been glorious to many generations of monarchs. But in later years, the temple was abandoned due to wars. In the King Saphasit era, he had ordained as a novice in this temple. As he was the president of the restoration of the temple, the temple had prospered again. What is interesting inside the temple today, is the Buddhist Naga statue. It is believed to be called Buddha Sik-Kee (Black Stone Buddha) which Queen Cham Thewi brought from Lawoe kingdom. Today local people called the statue Pra Rord Laung or Pra Rord Lamphun. It is an important artifact as it is a mould for creating models of a famous amulet called Pra-Rord Mahawan, only discovered at Mahawan temple.

 

Location: Mueang District, Lamphun Province

Travel map

Attractions by district

Tourist Attraction

Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Accommodation
Mueang Lamphun District
Baan Lapoon Hotel

Baan Lapoon Hotel (Lapoon means Lamphun as pronounce by its locally) is a small boutique hotel with only 9 rooms, situat...

Read More
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Huandalha Resort

Read More

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]