เลือกภาษา ::
ทำเนียบ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

 

 

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

ทำเนียบกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]