เลือกภาษา ::
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน จัดโครงการร่วมใจรักษ์ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่า
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 13 พ.ค. 2562, 10:50

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2562) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน อำเภอลี้ องค์การบริหารตำบลนาทราย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม หน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการร่วมใจรักษ์ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวนกว่า 300 ต้น ณ พื้นที่ลุ่มน้ำ ห้วยแม่ลอง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูนนางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการสืบสานกิจกรรมด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูสภาพป่าที่มีสภาพเสื่อมโทรม คืนความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงเพื่อให้ราษฎรบนพื้นที่สูง ในโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย ได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ต่อราษฎรบนพื้นที่สูง 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:25

              วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 12:01

                ตลอดทั้งปี 2566 นี้ อบจ.ลำพูน เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 0 3 1 9 8

วันนี้

จำนวน

12

สัปดาห์นี้

จำนวน

530

เดือนนี้

จำนวน

2668

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]