เลือกภาษา ::
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน จัดโครงการร่วมใจรักษ์ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่า
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 13 พ.ค. 2562, 10:50

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2562) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน อำเภอลี้ องค์การบริหารตำบลนาทราย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม หน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการร่วมใจรักษ์ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวนกว่า 300 ต้น ณ พื้นที่ลุ่มน้ำ ห้วยแม่ลอง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูนนางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการสืบสานกิจกรรมด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูสภาพป่าที่มีสภาพเสื่อมโทรม คืนความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงเพื่อให้ราษฎรบนพื้นที่สูง ในโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย ได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ต่อราษฎรบนพื้นที่สูง 

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 17:02

               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ ท่าข้าว บริษัท แอล วาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 15:16

               วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายฮิกุจิ เคอิจ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:59

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 9 6 2 4 6

今天

数量

209

这星期

数量

1444

这月

数量

5900

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]