เลือกภาษา ::
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน จัดโครงการร่วมใจรักษ์ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่า
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 13 พ.ค. 2562, 10:50

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2562) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน อำเภอลี้ องค์การบริหารตำบลนาทราย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม หน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการร่วมใจรักษ์ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวนกว่า 300 ต้น ณ พื้นที่ลุ่มน้ำ ห้วยแม่ลอง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูนนางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการสืบสานกิจกรรมด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูสภาพป่าที่มีสภาพเสื่อมโทรม คืนความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงเพื่อให้ราษฎรบนพื้นที่สูง ในโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย ได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ต่อราษฎรบนพื้นที่สูง 

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถา...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 0 4 9 7

今天

数量

136

这星期

数量

1025

这月

数量

4445

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]