เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯลำพูน นำจิตอาสาร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกวง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 8 มิ.ย. 2563, 09:25

บ่ายวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ บริเวณสะพานท่านาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้า และประชาชน ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกวงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ราชินี 3 มิถุนายน 2563 และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยได้ร่วมกันโยนลูกEM บอล และน้ำหมักชีวภาพ ลงแม่น้ำกวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงคุณภาพน้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแม่น้ำกวงให้ดีขึ้นในช่วงวิกฤติ และส่งเสริมความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกวง โดยบูรณ์การความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ ให้บังเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า แม่น้ำกวง ถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดลำพูน มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนลำพูน ที่ผ่านมาปริมาณน้ำในแม่น้ำกวงเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วประกอบกับปริมาณผักตบชวาและวัชพืชอื่นเติบโตปกคลุมผิวน้ำ ส่งผลให้คุณภาพน้ำลดลง กิจกรรมการอนุรักษ์แม่น้ำกวงในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์มาก เพราะนอกจากเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วนที่อยู่ริมแม่น้ำกวงแล้ว ยังแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความตั้งใจ ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ร่วมกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาและกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำกวง โดยมีหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแม่น้ำกวงอยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งสิ้น 11 แห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 และวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการและประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 80 คน

 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:26

                วันนี้ (4 ธันวาคม 2564) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรร...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:23

               วันนี้ ( 4 ธันวาคม 2564 ) ที่บ้านแวนนาริน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวั...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 8 0 0 1

วันนี้

จำนวน

12

สัปดาห์นี้

จำนวน

639

เดือนนี้

จำนวน

2968

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]