เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯลำพูน นำจิตอาสาร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกวง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 8 มิ.ย. 2563, 09:25

บ่ายวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ บริเวณสะพานท่านาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้า และประชาชน ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกวงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ราชินี 3 มิถุนายน 2563 และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยได้ร่วมกันโยนลูกEM บอล และน้ำหมักชีวภาพ ลงแม่น้ำกวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงคุณภาพน้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแม่น้ำกวงให้ดีขึ้นในช่วงวิกฤติ และส่งเสริมความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกวง โดยบูรณ์การความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ ให้บังเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า แม่น้ำกวง ถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดลำพูน มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนลำพูน ที่ผ่านมาปริมาณน้ำในแม่น้ำกวงเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วประกอบกับปริมาณผักตบชวาและวัชพืชอื่นเติบโตปกคลุมผิวน้ำ ส่งผลให้คุณภาพน้ำลดลง กิจกรรมการอนุรักษ์แม่น้ำกวงในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์มาก เพราะนอกจากเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วนที่อยู่ริมแม่น้ำกวงแล้ว ยังแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความตั้งใจ ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ร่วมกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาและกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำกวง โดยมีหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแม่น้ำกวงอยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งสิ้น 11 แห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 และวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการและประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 80 คน

 

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 17:02

               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ ท่าข้าว บริษัท แอล วาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 15:16

               วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายฮิกุจิ เคอิจ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:59

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 9 6 2 2 0

今天

数量

183

这星期

数量

1424

这月

数量

5877

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]