เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สรุปผลการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวต์ ลำพูน ๓ - สบเมย

วันที่ 27 ต.ค. 2565, 10:18

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 9 8 0 9 0

วันนี้

จำนวน

128

สัปดาห์นี้

จำนวน

1818

เดือนนี้

จำนวน

6101

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]