เลือกภาษา ::

วันจันทร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายโยธิน ประสงค์ความดี

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายโยธิน ประสงค์ความดี 08:00 น. กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติร่วมกัน บริเวณลานหน้าเสาธง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง ติดเข็มที่ระลึกฯ)
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน (ก.อบต.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 6/2567 ห้องประชุมท้องถิ่นดิจิทัล 1 ชั้น 4 สถจ./ ผวจ.ลพ. มอบหมาย
14:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดลำพูน ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 พาณิชย์/ ผวจ.ลพ. มอบหมาย
พิมพ์
***

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]