เลือกภาษา ::
องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:26

                วันนี้ (4 ธันวาคม 2564) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เพื่อเยี่ยมชมผลสำเร็จของโครงการฯ โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและประชาชน ให้การต้อนรับ

                โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ยาว 96 เมตร สูง 27 เมตร มีขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 300,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้น โดยโครงการดังกล่าว สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรบ้านป่าก่อและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 700 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้แก่ราษฎรบ้านป่าก่อประมาณ 225 ครัวเรือน

                หลังจากที่โครงการดังกล่าวได้ถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ ทำให้ชาวบ้านมีการเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกจากพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพด มันฝรั่ง ถั่วแระ เปลี่ยนเป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ลำไย มะม่วง กล้วย ทำให้มีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงยิ่งขึ้น

                นอกจากนี้ องคมนตรี ได้ติดตามกาาขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปางค่าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง ซึ่งทั้ง 2 โครงการ มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน ใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร เพื่ออุปโภคบริโภค และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้ ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 100 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์ 6,157 ไร่

               โอกาสนี้ องคมนตรี และคณะ ได้ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 10,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 ต.ค. 2566, 14:42

ททท.สำนักงานลำปาง จัดกิจกรรมพิเศษช่วงเทศกาลโคมแสนดวง สำหรับผู้ที่พักค้างคืน ณ ที่พักใน จ.ลำปาง หรือ จ.ลำพูน  พร้อมร...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ก.ย. 2566, 11:10

          นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ด้วย กรมกา...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 3 0 1 0 9

今天

数量

5

这星期

数量

704

这月

数量

4441

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]