เลือกภาษา ::
จิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำพูน ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 25 เม.ย. 2565, 13:39

               วันนี้ (25 เมษายน 2565) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565  โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน  นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  จิตอาสาพระราชทาน ตำรวจ ทหาร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน  2565คณะข้าราชการ  จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจังหวัดลำพูน ที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ที่แห่งนี้ ต่างน้อมจิตตั้งมั่น เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ/อันหาที่สุดมิได้  นับตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์ ต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  ที่ทรงกระทำสงครามขยายพระราชอาณาจักรไทยให้แผ่ไพศาลไปในจตุรทิศทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และ   กล้าหาญโดยพระองค์ได้กู้คืนอิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยา ช่วยกอบกู้เอกราชของชาติ ทรงผดุงความเป็นไทย ปกป้องรักษาแผ่นดินให้ปลอดพ้นภัยจากอริราชศัตรูและเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้                        

                ในวาระโอกาสพิเศษนี้  จังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บขยะ กวาดใบไม้  กิ่งไม้  กำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งไม้ให้เรียบร้อยสวยงาม  เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยเชิญทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้  ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ  ดี  ด้วยหัวใจ”ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน  สามัคคี  ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน  ต่อไป             

                ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งกำหนดให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจ เป็นคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองด้วยการทรงอุทิศพระวรกายทำราชการสงครามเกือบตลอดรัชสมัย อริราชศัตรูเกิดความยำเกรงในอำนาจ ส่งผลให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุข ขณะที่ พระองค์เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2148 ขณะพระชนมพรรษา 50 พรรษา แผ่นดินไทยได้รอดพ้นจากอริราชศัตรู ดำรงความเป็นชาติเอกราชก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชรักษาชาติบ้านเมืองมาตราบจนทุกวันนี้.

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 17:02

               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ ท่าข้าว บริษัท แอล วาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 15:16

               วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายฮิกุจิ เคอิจ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:59

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 9 6 2 4 6

今天

数量

209

这星期

数量

1444

这月

数量

5900

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]