เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 6 มิ.ย. 2565, 09:33

               เย็นวันนี้ (3 มิถุนายน 2565) ที่บริเวณลานด้านในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   3 มิถุนายน 2565  โดยมี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์, นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ปลัดจังหวัดลำพูน  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธี

                สำหรับในช่วงเวลา 18.00 น. ส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูนและภาคเอกชนประจำจังหวัดลำพูน ร่วมกันถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ตามลำดับ  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพพร้อมวางพานพุ่ม และจุดเทียนมหามงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  หันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียน ผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” พร้อมกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เสร็จพิธี

                โอกาสนี้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวถวายราชสดุดีและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2565  ความว่า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการตุลาการ  ข้าราชการอัยการ  ข้าราชการทหาร  ข้าราชการตำรวจ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   สมาชิกเหล่ากาชาด  สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย  ภาคเอกชน  สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน  และพสกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าที่ได้มาพร้อมกันอยู่ ณ ที่แห่งนี้  มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันนี้  ตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเป็นคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา  และต่อยอด  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งในด้านการเกษตรและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อฟื้นดินคืนป่า  การพัฒนาอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของราษฎรจากหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยทรงพระกรุณาส่งเสริมศิลปาชีพอันเป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้ธำรงอยู่ยั่งยืนสืบไป  พระราชจริยวัตรอันงดงามเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกัน   ในศุภวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้  ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำพสกนิกรทั้งหลาย ถวายพระพรชัยมงคล ดังต่อไปนี้ "ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี  ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตตรัย เดชะพระสยามเทวาธิราชและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญ  พระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศ  สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า ของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบกาลนานเทอญ" ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม.

推荐新闻
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 31 มี.ค. 2566, 16:41

               วันนี้ (31 มีนาคม 2566 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มล...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 มี.ค. 2566, 16:40

               วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 2 บ้านจำขี้มด ตำบ...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 มี.ค. 2566, 15:51

          จังหวัดลำพูนโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดล...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 มี.ค. 2566, 11:05

               สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 1 4 3 5

今天

数量

37

这星期

数量

871

这月

数量

4475

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]