เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์พระธาตุหริภุญชัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 25 ก.ค. 2565, 21:02

               วันนี้ (25 กรกฎาคม 2565) ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์พระธาตุหริภุญชัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน  นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน  ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

โอกาสนี้  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคลกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุหริภุญชัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565  ความว่า  ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ในนามพสกนิกรทั้งหลายที่มาร่วมชุมนุมอยู่ ณ ที่นี้ ต่างมีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทย และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงได้จัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุหริภุญชัย เฉลิมพระเกียรติฯ แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้  ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และอานิสงส์แห่งพระราชกุศล ที่ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นนิจ  ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคาพาธและอุปัทวันตรายทั้งปวง ขอพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาลเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

                สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล  พระศรีธรรมโสถภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานสงฆ์ให้ศีล  ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ประธานในพิธีอ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (จบแล้วเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)  เจ้าหน้าที่ อาราธนาพระปริตร  พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุหริภุญชัย   ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและนำเจริญสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล  ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม   พระสงฆ์อนุโมทนา  ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย  ประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ประธานในพิธีกราบลาประธานสงฆ์เสร็จพิธี.

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:12

               ลำพูน พบจุดความร้อนมากขึ้น คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:08

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหา...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:07

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูป...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 21 มี.ค. 2566, 16:05

                 วันนี้ (21 มีนาคม 2566) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพู...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 1 0 0 5

今天

数量

33

这星期

数量

934

这月

数量

4268

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]