เลือกภาษา ::
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 10 ต.ค. 2565, 17:24

                สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดลำพูน จำนวน 1,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

                วันนี้ (10 ตุลาคม 2565) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นายบัญชา เตชะสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 1,000 ชุด  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น  โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมพิธี

                  นายบัญชา เตชะสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดลำพูน จึงได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยา และเวชภัณฑ์ ทั้งนี้ ช่วยแบ่งเบาภาระ และเป็นขวัญกำลังใจต่อประชาชน นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีเมตตากรุณาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

                 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่า เนื่องจากจังหวัดลำพูนประสบกับสภาวะความกดอากาศต่ำกำลังแรง ได้แผ่ปกคลุมพื้นที่ประกอบกับอิทธิพลของพายุโนรู ทำให้จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวม 8 อำเภอ 41 ตำบล 385 หมู่บ้าน 4,026 ครัวเรือน เบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหาย : บ้าน 116 หลัง นาข้าว 2,562 ไร่ สวน 1,047 ไร่ พืชไร่ 2,186 ไร่ พืชสวน 40 ไร่ ฝาย 13 แห่ง ถนน 141 สาย และสะพาน 17 แห่ง ในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย จังหวัดลำพูน ด้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้ความช่วยเหลือประชาชน อาทิ การขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เร่งรัดการระบายน้ำออกจากพื้นที่ แจกจ่ายกระสอบทรายและถุงยังชีพ โดยจังหวัดลำพูน ได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จำนวน 1,000 ชุด สภากาชาดไทย สนับสนุนชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนได้มอบให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 5 อำเภอ 1,161 ครัวเรือน 

               ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เช่น การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค การสูบน้ำท่วมขัง การล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งสาธารณประโยชน์ รวมทั้งการดูแลระบบสุขภาพสำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อมเร่งสำรวจข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟู และเยียวยาประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไป
               ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ได้ติดตามสถานการณ์พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทันท่วงที โดยได้มอบหมายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตลอด 24ชั่วโมง

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถา...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 0 3 6 1

今天

数量

205

这星期

数量

951

这月

数量

4381

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]