เลือกภาษา ::
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 จังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 มี.ค. 2566, 15:51

          จังหวัดลำพูนโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาผลงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2565
ดังนี้
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2565  จำนวน 3 ราย  ได้แก่
          1.. นายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์   โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
          2. นางอัจฉรา โพธิศาสตร์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลลำพูน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
          3. นางสาวศิริพร นามใจ  พนักงานพิมพ์ ส 3  โรงพยาบาลลี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน  ประจำปี พ.ศ. 2565  จำนวน 7 ราย ได้แก่
          1. นางพวงผกา สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
          2. นายเจริญทิพย์ อร่ามรุ่งโรจน์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอลี้
          3. นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน เจ้าพนักงานประมงอาวุโส  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
          4. นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน
          5. นายสนั่น ช่างปรุง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน
          6. นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
          7. นางกุลจิรา กุลวัฒนโชค พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  โรงพยาบาลลี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:00

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลำพูน เดินทางมาถึง องค์การบริหารส่วนจัง...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 8 0 6 6

今天

数量

7

这星期

数量

872

这月

数量

3235

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]